top of page

Modelreglement

Een belangrijk onderdeel van een vereniging van eigenaren is het reglement van splitsing. Het reglement van splitsing bestaat uit twee onderdelen namelijk de splitsingsakte en het modelreglement. Het reglement van splitsing is in het leven geroepen om zaken zoals het onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes te kunnen reguleren.

 

De splitsingsakte wordt opgesteld aan de hand van het modelreglement. In de splitsingsakte staan gedragsregels voor eigenaren en bewoners. Daarnaast bevat de splitsingsakte gebruiksbepalingen voor openbare ruimtes en staan de financiële verplichtingen zoals onderhouds- en gebruikskosten aan het pand en de technische installaties hierin vermeld.

 

Elke VvE heeft zijn eigen splitsingsakte. Hierin wordt vrijwel altijd verwezen naar een van de modelreglementen. Hieronder kunt u alle modelreglementen downloaden. Welk modelreglement voor u van toepassing is kunt u terug vinden in uw eigen splitsingsakte.

 

⁃      splitsingsreglement 2017

⁃      splitsingsreglement 2006

⁃      splitsingsreglement 1992

⁃      splitsingsreglement 1973

⁃      splitsingsreglement 1972

⁃      splitsingsreglement 1982

⁃      ondersplitsingsreglement 2006

⁃      splitsingsreglement serviceflat 1987

⁃      splitsingsreglement serviceflat 1975

bottom of page